Bảng báo giá dịch vụ Quảng Châu – BangKok

Velog xin gửi quý khách bảng báo giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa và phí mua hộ hàng. Velog sẽ giao hàng nội địa Việt Nam theo đơn vị vận tải, vận chuyển chỉ định của Khách hàng, nếu xảy ra những phát sinh trong quá trình vận tải nội địa không đến từ phía Velog, Velog sẽ không chịu trách nhiệm.