THÔNG BÁO

Kính gửi quý khách hàng!
Để thuận tiện trong kế hoạch làm viêc giữa công ty và Quý khách hàng, chúng tôi xin thông báo đến quý khách hàng lịch nghỉ Trung thu và Quốc khánh Trung Quốc như sau:

* Ngày 29/9 – 1/10: Kho Trung Quốc nghỉ lễ Trung thu và Quốc khánh (3 ngày)

Ngày 27/9: kho Trung Quốc xếp xe chuyến cuối

* Ngày 28/9 – 7/10: kho Trung Quốc nhận hàng bình thường, không xếp xe

Từ ngày 8/10: kho Trung Quốc bắt đầu xếp xe trở lại

** Văn phòng Hà Nội vẫn làm việc bình thường.

Velog xin thông báo để quý khách cân đối thời gian đặt hàng !