Nguồn hàng Zara sales ngày 11/11

Công thức tính giá về tay:    ( giá web * 3,350 + 25.000) : 9,5 * 10
– Hàng sale bắt buộc phải cọc 100%

– Free phí chuyển

nguồn hàng zara sale ngày 11/11
Link ShopHãng SX
https://m.zara.cn/cn/zh/kids-trend-2-l1537.html?v1=880026#offset=174&productId=33837730Zara Kids nam女童 | 6 – 14 岁男童 | 6 – 14 岁
https://m.zara.cn/cn/zh/kids-trend-2-l1537.html?v1=880020#offset=174&productId=33838050Zara Kids nữ女童 | 6 – 14 岁   男童 | 6 – 14 岁
https://m.zara.cn/cn/zh/kids-trend-2-l1537.html?v1=992008#offset=174&productId=32224343Zara Baby女童 | 6 – 14 岁   男童 | 6 – 14 岁
https://m.zara.cn/cn/zh/woman-event-l1053.html?v1=880040#offset=158&productId=33839481Zara Nữ