Cửa khẩu Chi Ma tạm dừng thông quan – Lạng Sơn: 1.130 xe hàng chờ xuất khẩu.

Đến 20h ngày 17.3.2022, tại 3 cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh vẫn còn 1.130 xe hàng chờ thông quan, xe hoa quả chiếm 68%.

thông quan
Tại 3 cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh (Lạng Sơn), vẫn còn 1.130 xe hàng chờ xuất khẩu.

Chiều 18.3.2022, thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, tính đến 20h ngày 17.3.2022, tại 3 khu vực cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh là Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma, tổng lượng xe chờ xuất khẩu là 1.130 xe (giảm 58 xe so với ngày hôm trước). Trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 773 xe (giảm 53 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 68% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

Tại 3 cửa khẩu này, tổng lượng xe xuất, nhập khẩu hàng hóa trong ngày 17.3.2022 là 142 xe, trong đó có 74 xe xuất khẩu (70 xe hoa quả), 68 xe nhập khẩu. Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là 59 xe, chủ yếu là xe chở hoa quả tươi.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, năng lực thông quan trong ngày 17.3.2022 rất chậm, không có xe hàng nào được xuất khẩu, chỉ có 29 xe nhập khẩu hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam. Đặc biệt, tính từ 20h ngày 16.3.2022 đến 20h ngày 17.3.2022, có 24 xe chở hoa quả và một số mặt hàng khác phải quay đầu về nội địa hoặc chuyển sang cửa khẩu khác.

Đến 20h ngày 17.3.2022, vẫn còn 427 xe hàng chờ xuất khẩu, trong đó có 207 xe hoa quả.

Tại Cửa khẩu song phương Chi Ma, từ ngày 15.3.2022, cửa khẩu này tạm dừng thông quan hàng hóa do phía huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc đang tiến hành đánh giá mức độ nguy hiểm trong công tác phòng, chống dịch bệnh đối với việc thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Chi Ma – Ái Điểm.

Từ 20h ngày 16.3.2022 đến 20h ngày 17.3.2022, đã có 3 xe hàng quay đầu về nội địa. Thời điểm 20h ngày 17.3.2022 còn 6 xe chở ván bóc, linh kiện điện tử và các hàng hóa khác chờ xuất khẩu.

Tại Cửa khẩu phụ Tân Thanh, ở chiều xuất đi có 74 xe hàng xuất khẩu (70 xe hoa quả); ở chiều ngược lại, có 39 xe hàng nhập khẩu. Từ 20h ngày 16.3.2022 đến 20h ngày 17.3.2022, có 16 xe chở hoa quả là thanh long và dưa hấu quay đầu về nội địa; trong khi đó vẫn có 59 xe chở hoa quả lên, gồm: Dưa hấu, thanh long, chuối, xoài.

Đến 20h ngày 17.3.2022, tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh  là 697 xe, trong đó có 566 xe chở mặt hàng hoa quả.

Admin (Theo báo Lao động Online)