6 cục hải quan có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước

Cục Hải quan Bắc Ninh là đơn vị có quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất trong tổng số 35 cục hải quan địa phương.

xuất nhập khẩu
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cảng nội địa Tiên Sơn (Cục Hải quan Bắc Ninh)

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 371,32 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 52,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 186,03 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 27,4 tỷ USD) và tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 185,29 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 24,9 tỷ USD).

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022 thặng dư 0,74 tỷ USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan Bắc Ninh là đơn vị có quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất trong tổng số 35 cục hải quan địa phương trên cả nước với tổng kim ngạch đạt 86,84 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

5 đơn vị ở vị trí tiếp theo gồm: Cục Hải quan TPHCM đạt 71,49 tỷ USD, tăng 11,9%; Cục Hải quan Hải Phòng đạt 51,91 tỷ USD, tăng 18,4%; Cục Hải quan Hà Nội đạt 31,68 tỷ USD, tăng 36,6%; Cục Hải quan Bình Dương đạt 26,56 tỷ USD, giảm 2%; Cục Hải quan Đồng Nai đạt 21,93 tỷ USD, tăng 11%…

6 cục hải quan có quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu lớn tập trung vào 2 vùng kinh tế trọng điểm của hai đầu đất nước là Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ.

Admin (Theo báo Hải quan Online)