Nhân viên Lazada Logistics chia sẻ về một ngày làm việc

Nhân viên Lazada Logistics có cơ hội trải nghiệm, tiếp cận công nghệ số hiện đại, góp phần tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian làm việc.

logistics
Nhân viên Lazada chia sẻ trải nghiệm, cảm nghĩ về công việc.

Admin (theo Lazada Việt Nam)