Sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6/2023

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2023 (từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2023) đạt 27,27 tỷ USD, giảm 5,5% (tương ứng giảm 1,6 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 5/2023.  

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 6/2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/6/2023 đạt 287,94 tỷ USD, giảm 15,2%, tương ứng giảm 51,76 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 199,32 tỷ USD, giảm 14,8% (tương ứng giảm 34,65 tỷ USD).

Trong kỳ 1 tháng 6 năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 131 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 9,8 tỷ USD.

1/ Về Xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6 năm 2023 đạt 13,7 tỷ USD, giảm 16,6% (tương ứng giảm 2,73 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 5/2023.

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 6/2023 giảm so với kỳ 2 tháng 5/2023 ở một số nhóm hàng sau: máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 439 triệu USD, tương ứng giảm 22,6%; sắt thép các loại giảm 299 triệu USD, tương ứng giảm 48,5%; hàng dệt may giảm 241 triệu USD, tương ứng giảm 14%…

Như vậy, tính đến hết 15/6/2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 148,87 tỷ USD, giảm 12% tương ứng giảm 20,34 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, một số nhóm hàng giảm như: điện thoại các loại & linh kiện giảm 5,11 tỷ USD, tương ứng giảm 18,9%; hàng dệt may giảm 2,56 tỷ USD, tương ứng giảm 15,3%; gỗ & sản phẩm gỗ giảm 2,23 tỷ USD, tương ứng giảm 29%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 1,74 tỷ USD, tương ứng giảm 7%… so với cùng kỳ năm 2022.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2023 đến 15/6/2023 và cùng kỳ năm 2022

Xuất khẩu hàng hóa

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 6/2023 đạt 9,93 tỷ USDgiảm 14,6% tương ứng giảm 1,69 tỷ USD sovới kỳ 2 tháng 5/2023. Tính đến hết ngày 15/6/2023, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 108,83 tỷ USD, giảm 11,9%, tương ứng giảm 14,64 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

2/ Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2023 đạt 13,57 tỷ USD, tăng 1,4% (tương ứng tăng 193 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 5/2023.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 6/2023 tăng so với kỳ 2 tháng 5/2023 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 586 triệu USD, tương ứng tăng 19%; than các loại tăng 93 triệu USD, tương ứng tăng 25,2%; đậu tương tăng 59 triệu USD, tương ứng tăng 96,9%…

Như  vậytính đến hết 15/6/2023, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 139,07 tỷ USD, giảm 18,4% (tương ứng giảm 31,43 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó một số nhóm hàng giảm mạnh như: điện thoại các loại & linh kiện giảm 6,4 tỷ USD, tương ứng giảm 66,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 4,61 tỷ USD, tương ứng giảm 11,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 2,73 tỷ USD, tương ứng giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2023 đến 15/5/2023 và cùng kỳ năm 2022

Giá trị nhập khẩu hàng hóa

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,85 tỷ USD, tăng 8,2% (tương ứng tăng 672 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 5/2023Tính đến hết ngày 15/6/2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 90,49 tỷ USD, giảm 18,1% (tương ứng giảm 20 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 65,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Dự kiến Bài Phân tích Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7 năm 2023 sẽ được phổ biến từ ngày 20/7/2023.

Admin (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

———————–

Velog nhận mua hộ, Order và vận chuyển tất cả các loại mặt hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, đảm bảo an toàn, uy tín, nhanh chóng và chi phí cực thấp.

Tải, cài đặt app Velog để đặt những mặt hàng trend ngay hôm nay

———–

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI QUỐC TẾ VELOG

Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

DKsudung