Tìm hiểu về trang Taobao, 1688

Taobao.com và 1688.com là các website nhắm vào thị trường B2C và C2C thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba. Do đó, Taobao, 1688 được biết đến là website bán lẻ lớn nhất tại Trung Quốc, đồng thời có mở rộng tại thị trường nước ngoài.