Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu

Để tưởng nhớ cho giây phút long trọng ấy, Việt Nam lần đầu tiên mời Pháp tham dự lễ kỷ niệm to lớn vào ngày hôm nay 7/5. Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu sẽ đại diện Pháp tham dự lễ kỷ niệm, đánh dấu 70 năm quân đội viễn chinh Pháp bị quân Việt Nam đánh bại ở Điện Biên Phủ.